Kantine

En reise til en av verdens storbyer byr alltid på
nye spennende opplevelser. Smakene. Luktene. Lydene. En
hel verden av matkulturer møtes og byr på
spennende opplevelser. Vårt mål er å skape den
samme følelsen for våre kantinegjester.

Renhold

Behovet for renhold varierer fra bedrift til
bedrift og bransje til bransje. Vårt faglig
dyktige personale finner nivået som er
tilpasset den enkelte bedrifts behov. Vi
benytter moderne utstyr, maskiner og
metoder.

Kontorstøtte

Med kontorstøtte mener vi tjenester innen resepsjon, sentralbord,
møterom, rekvisita og posthåndtering.

Eiendomsdrift

Et av våre tjenesteområder som vokser raskest. Vårt tilbud innen eiendomsservice omfatter drift og vedlikehold av bygninger, utvendig skjøtsel, optimalisering og effektivisering av
energiforbruk, renovering, samt økonomisk og
administrativ forvaltning.

Tekniskdrift

Mitie Norge AS tar ansvar for teknisk drift av din eiendom.
Vi utfører tilsyn, styring og vedlikehold av
uteområder, bygninger og teknisk utstyr.

Energi

Energirådgivning og energioptimalisering av
eiendom gir god kostnadsoversikt og mulighet forbesparelser.

Vi vet at redusert forbruk skaper attraktive
eiendommer og tilbyr derfor energirådgivning og effektivisering som en del av våreeiendomstjenester.

Vårt formål

Vi skal gi mennesker en bedre arbeidsdag.

Effektivisere kostnader og tid. La Mitie Norge AS ta hånd om
servicetjenestene på din arbeidsplass.

En tjeneste eller full FM-kontrakt etter våre modeller, hvor tjenestene organiseres og ledes fra kundens lokasjon har mange fordeler.

– Du får én kontaktperson
– Tilgang på tverrfaglig kompetanse
– Korte beslutningsveier
– Proaktiv ledelse allokering av ressurser

Resultatet av dette er en effektiv leveransemodell, innovative systemer, engasjerte medarbeidere, reduserte kostnader og høyere brukertilfredshet.

NYHETER

Her kan du finne nyheter, case studies og annet.

LES MER

Ønsker du å høre mer om oss?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.