INNOVASJON DRIVER UTVIKLINGEN FREMOVER

Etter hvert som FM-markedet i Norden har modnet, er det mange kunder som forventer mer av
serviceleverandørene.

De siste årene har Mitie vært en drivende kraft i utviklingen av FM-bransjen i Norden. Forandring og stadige forbedringer har alltid vært en del av våre kjerneverdier.

I Mitie Norge as er kundenes forventninger til kostnadseffektivitet, økt fokus på bærekraft, kompetanse og økt produtivitet konkrete drivkrefter i innovasjonsarbeidet. Tilgangen til ny teknologi åpner dessuten for nye og smarte
løsninger.

Med kontinuerlig fokus på nyskapende ideer, produkter og tjenester som kan pakkes, selges og leveres samlet sikter vi hele tiden mot nye høyder.

NYHETER

Her kan du finne nyheter, case studies og annet.

Les mer

Ønsker du å høre mer om oss?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.